Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Osadní výbor pro Janov

Jednání Osadního výboru pro Janov 24.6.2009


ve středu 24.6. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  SBD KRUŠNOHOR
                           
Účast přislíbil ředitel společnosti SBD Krušnohor František Ryba. Pokud bydlíte v  domě,který spravuje tato společnost a máte dotaz či připomínku přijďte. Můžete se zeptat na to co Vás trápí. Plánovaná revitalizace domů, neplatiči či nepřizpůsobivý soused apod.

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25. jednání Osadního výboru ze dne 1.4.2009

Jednání OV se zúčastnil nově zvolený starosta města Litvínova JUDr.Daniel Volák, zastupitel Patrik Cmorej a Pavel  Barák jako zástupce firmy Mostecké odpady.

Starosta D.Volák seznámil přítomné občany se svojí vizí pro Janov,  např.nový kamerový systém s větším počtem kamer, mobilní služební vůz pro strážníky MP Litvínov a navýšení počtu strážníků u MP, jakož požadavek  na zvýšení počtu příslušníků republikové policie.

 Jako další se pak vyjadřoval P.Barák k problematice odpadů s tím spojených problémů, neboť na toto jednání byl přímo pozván. Přijal též některé náměty a připomínky od občanů a přislíbil tak jejich postupnou realizaci samozřejmě po dohodě s městem jako zadavatelem.

Na 26.jednání 15.4. OV je pozván vedoucí Odboru nakládání majetkem Ing.Cihlář.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání Osadního výboru pro Janov 1.4.2009


ve středu 1.4. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  účast přislíbil starosta města   JUDr.  Daniel  Volák

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VZNIK A PŮSOBENÍ OSADNÍHO VÝBORU

Vzhledem k neutěšené a neřešené situaci na janovském sídlišti  došlo k tomu, že janovští sepisují dne 10.4.2007 petici v tomto znění:

„My, níže podepsaní občané Janova, vyslovujeme vážné znepokojení nad situací janovského sídliště a prostřednictvím této petice, žádáme vedení města , aby zabránilo všemi možnými, dostupnými prostředky masovému přílivu sociálně nepřizpůsobivých občanů, kteří jsou nežádoucí a nevyhovující v jiných lokalitách.

Aby účinně zabránilo všem spekulantům a realitním agenturám nadále uměle tvořit z Janova odpadiště ČR a znehodnocovat tak kvalitu života obyvatel a jejich nemovitostí.

Současná situace je důsledkem špatného rozhodnutí zastupitelstva o prodeji domů v Janově. Proto by zastupitelé měli přijmout zodpovědnost za toto špatné rozhodnutí a podniknout kroky k řešení neudržitelné situace, v které se Janov ocitá a zajistit tak revitalizaci janovského sídliště.“

Petici podepisuje bezmála 2000 lidí a 25.4.2007 je podána na MÚ v Litvínově. Den po té se petiční výbor a zástupci občanů z Janova účastní jednání veřejného zastupitelstva, kde starosta města přislíbil, že se peticí vedení města bude zabývat.

16.5.2007 město vyvolalo jednání s petičním výborem, kde petiční výbor předkládá návrh na  řešení.

27.5.2007 zasedá petiční výbor na svém prvním jednání a sepisuje žádost ministru Čunkovi  o pomoc při řešení situace v Janově. Tento zasílá materiál s různými návrhy a náměty k dané problematice.

18.6.2007 je vyvoláno jednání vedení města s petičním výborem a majiteli bytových domů.

28.6.2007 je předložen návrh na ustanovení Osadního výboru a 29.6.2007 zaniká Petiční výbor a nově vzniká Osadní výbor.

Osadní výbor je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva města na úseku rozvoje části města a rozpočtu města.

Nastiňuje problematiku sídliště, předkládá konkrétní požadavky občanů, předkládá návrhy na řešení.

Město zajišťuje pro OV místo pro působení. Je jím nízkoprahové centrum „JAKLÍK“, kde mj.funguje prevence kriminality mládeže. OV s obyvateli Janova se zde setkává každou sudou středu od 17.00h.

V rámci působení OV byli přizváni k jednání a pozvání přijali předseda ČSSD J.Paroubek, poslanec za ČSSD P.Červenka,senátor za KSČM V.Balín, ministr P.  Nečas, ministryně D.Stehlíková.

Členové OV v rámci činnosti dne 26.11.2007 navštívili na pozvání Krajský úřad, kde se setkali s hejtmanem Ing. J.Šulcem  ředitelkou KÚ Ing.L.Šťastnou  a vedoucím odboru soc.věcí a zdravotnictví Ing.P.Severou.

Na svých setkáních diskutují rovněž se zástupci města a firem, které se nějakým způsobem podílí na chodu města a jsou zváni k jednání podle projednávané problematiky v sídlišti.  Někteří zástupci města jako např.P.CH.Cmorej se účastní téměř  pravidelně. Ze zastupitelů se zúčastňují starosta M.Šťovíček, místostarosta M.Klika, bývalý místostarosta V.Vopelka,J.Čapková, E.Sedláčková,J.Jelínek. Za TS Litvínov jednatelka V.Korfová,p.Cibulková, dále velitel MP Z.Urban a jeho zástupce,zástupce firmy Eurolighting za veřejné osvětlení, za majitele a správce domů za SBD Krušnohor F.Ryba a za f.Heines pan Rychetský.

Členové OV se  také zúčastňují některých jednání organizovaných městem na vládní úrovni, kde byli přítomni zástupci neziskových organizací a romských sdružení. Členové OV jsou zváni k pracovním schůzkám k integrovanému plánu rozvoje města.

Zástupci romů se dostavili na jednání OV až po incidentech s dělnickou stranou na janovském sídlišti, do té doby se z řad romů jednání OV nikdo nezúčastnil.

OV i nadále bude zvát k jednání další zástupce jak z řad města, tak i ze strany firem, aby se tak občanům dostaly kvalifikované odpovědi na jejich dotazy, připomínky a náměty, které tak mohou vést ke zlepšení situace bydlení na sídlišti.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání Osadního výboru pro Janov 18.3.2009


ve středu 18.3. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  Svoz odpadu v Janově, účast přislíbil jednatel Pavel Barák z fi. Mostecké odpady

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání Osadního výboru pro Janov 4.3.2009


ve středu 4.3. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  Technické služby Litvínov,hostem jednání bude jednatelka TS Litvínov paní Korfová

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání Osadního výboru pro Janov 18.2.2009


ve středu 18.2. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  bytová politika společnosti Haines s.r.o. s ředitelem společnosti p. Rychetským

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednání Osadního výboru pro Janov 4.2.2009


ve středu 4.2. od 17.00 se konná další jednání osadního výboru Janov a obyvatel Janova.Jednání jsou veřejná,takže pokud máte chuť, čas, připomínku či námět k řešení situace,tak se zapojte !!!


téma jednání :  činnost Městské policie v Janově. Přizvaným hostem bude velitel popř.  zástupce MP     Litvínov

místo konání : v budově nízkoprahového centra Městské policie Litvínov - klubovna Jaklík v Janově(naproti sportovní hale v Hamerské ulici,mezi blokem A6 a bývalou prodejnou DUFLI).

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek