Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
úvod o sdružení

 

                                              Vážení občané Janova a Hamru,

                                      rok od roku je to horší, co se na nás chystá,
                                        propouštění, zdražování, krize už je jistá.
                                                   Tak držíme Vám všem palce,
                                                     ať to všechno zvládnete
                                             a ten rok 2009 ve zdraví si užijete.

                                                  Vše nej do Nového roku přeje Patrik Christian Cmorej a Martina Vettermannová.
 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

                                                Vážení občané Janova a Hamru,

                                                 hodně zdraví,protože je vzácné.

                                                  Hodně štěstí,protože je krásné.

                                      A pár dobrých přátel,protože bez nich to nejde.

               Krásné prožití vánočních svátků Vám všem přeje  Martina Vettermannová.

    

 

                                      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Vážení občané Janova a Hamru,

dovolte mi vám touto cestou popřát za přípravný výbor Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru krásné prožití vánočních svátků a štastný Nový rok.

                                                  Patrik Christian Cmorej


                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané Janova a Hamru,


přípravný výbor Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru přijímá žádosti k členství ve sdružení. Níže uvádíme základní znění stanov.

 Stanovy občanského sdružení „ Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru“

 
 
I.

Předmětem činnosti občanského sdružení je sdružovat především občany městských částí Janova a Hamru, kteří se chtějí podílet na rozvoji uvedených

lokalit. Hlavní náplní sdružení je vrátit kulturní a sociální život do výše uvedených míst. Spolupracovat s jinými organizacemi a městem při řešení tzv. janovské krize. Podílet se na opatřeních, která povedou ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

 
II.

Členem se může stát kterýkoliv občan České republiky, který souhlasí s programovou náplní sdružení uvedenou v čl. I.

Členství vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky adresovanou k rukám předsedy sdružení, případně místopředsedy.

 
III.

Členství zaniká v případě úmrtí člena, přijetím žádosti o ukončení členství nebo pravomocným odsouzením člena.

 
IV.

Předseda a místopředseda jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí, kterou svolává předseda nebo místopředseda sdružení. Předseda a místopředseda bude zvolen na ustanovující členské schůzi po registraci MV ČR.

 
V.

Sdružení hospodaří pouze se sponzorskými dary. Členství je bezplatné.

Hospodaření sdružení musí být v souladu s právními a daňovými předpisy České republiky.

 
 
 
 
Přípravný výbor občanského sdružení
 

Patrik Christian Cmorej, DiS. , Litvínov, PKH 1017

 Martina Vettermannová, Litvínov, Gluckova 245
 
Dagmar Minaříková, Litvínov, Gluckova 245


S pozdravem Patrik Cmorej a Martina Vettermannová

Kontakt  a žádost o přihlášky :   Patrik.cmorej@centrum.cz
                                                       litvinovjanov@seznam.cz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané Janova a Hamru,


dovolte nám, abychom vás touto cestou informovali o založení
Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru. Cílem naší organizace je
sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na kulturním a sociálním
rozvoji těchto lokalit.

Ke vzniku sdružení nás vedly události minulých měsíců a dlouhodobě
neřešená situace, která zapříčinila obrovský nárůst sociálně
nepřizpůsobivých občanů v Janově.

Předmětem naší činnosti je především nálezt partnery pro řešení
problémů janovského sídliště a přilehlého Hamru. Domníváme se, že
prioritním partnerem je město Litvínov, Osadní výbor pro Janov ZM
Litvínova, Ústecký kraj a v neposlední řadě ministerstva Vlády ČR.
Nedílnou prací našeho sdružení je objektivní informování občanů
zmíněných městských částí o uskutečněných či připravovaných
krocích v řešení janovského problému. Soustředit poznatky místních
obyvatel a následně je konstruktivně řešit s příslušnými institucemi.

Členem sdružení se může stát jakýkoliv občan, který se chce aktivně
podílet na navrácení kulturního a sociálního standardu do uvedených
lokalit.

Mediálním partnerem sdružení je www.litvinovjanov.blog.cz

S pozdravem za přípravný výbor Sdružení pro rozvoj Janova a Hamru.


Patrik Christian Cmorej a Martina Vettermannová

Kontakt: Patrik.cmorej@centrum.cz, litvinovjanov@seznam.cz


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek